Menu

Skuteczniejsza chemioterapia w raku żołądka - FLOT

chemioterapia - zdjęcie poglądowe

Jak wykazali badacze z Frankfurtu (badanie było prowadzone wieloośrodkowo) zastosowanie chemioterapii okołooperacyjnej wzbogaconej w stosunku do standardowych schematów o docetaxel daje lepsze wyniki leczenia skojarzonego z zabiegiem operacyjnym u chorych na raka żołądka.

Wyniki badania randomizowanego 3 fazy zostało przedstawione na konferencji ASCO w czerwcu 2017. Badanie porównywało wyniki leczenia pomiędzy chorymi otrzymującymi standardową chemioterapię (ECF/ECX) a chorymi otrzymującymi opartoą o docetaxel, oksaliplatyne i leukoworynę (FLOT).

Badanie obejmowało grupę 716 chorych ( w grupach odpowiednio 360 i 356 chorych). Po okresie obserwacji, 3-letnie przeżycie całkowite wynosiło w grupie badanej (FLOT) 57%, zaś w grupie kontrolnej (ECF/ECX) 48%. Podobne wyniki uzyskano oceniając okres wolny od wznowy, który w grupie badanej wynosił 30 mies, zaś w grupie kontrolnej 18 mies.

Jak zaznaczyli autorzy badania, "FLOT jest nowym standardem leczenia okołooperacyjnego chorych z rakiem gruczołowym żołądka i połaczenia przełykowo-żołądkowego".

Źródło:
Al-Batran SE, Homann N, Schmalemberg H, et al. Perioperative chemotherapy with docetaxel, oxaliplatin, and fluorouracil/leucovorin (FLOT) versus epirubicin, cisplatin, and fluorouracil or capecitabine (ECF/ECX) for resectable gastric or gastroesophageal junction (GEJ) adenocarcinoma (FLOT4-AIO): a multicenter, randomized phase 3 trial. J Clin Oncol. 2017;35(suppl; abstr 4004).

» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA