Menu

Radomskie Centrum Onkologii jako pierwszy ośrodek w Polsce wykorzystuje sztuczną inteligencję w badaniach PET

30.08.2023

Tomograf PET w Radomskim Centrum Onkologii

Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się integralną częścią systemu ochrony zdrowia. Zespół Radomskiego Centrum Onkologii wykonuje badania Pozytonowej Tomografii Emisyjnej z wykorzystaniem SubtlePET - Algorytmów AI dla badań PET.

-Pierwszą taką korzyścią dla Pacjenta jest podanie mniejszej dawki izotopu do badania, a drugą, skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie badania nawet o połowę – przyznaje Inicjator AI w Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Radomskiego Centrum Onkologii Łukasz Pruszyński. – Komfort Pacjenta się poprawia, zmniejszamy także ryzyko związane z napromieniowaniem.

Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu czas badania skrócono o połowę, do 8 minut. Dawka izotopu jaką Pacjent otrzymuje także uległa zmianie – jest ona prawie o połowę mniejsza. Dzięki temu poprawiliśmy komfort podczas wykonywania badania oraz zwiększyliśmy bezpieczeństwo pod kątem narażenia na promieniowanie jonizujące.

-To jest duży skok jakościowy w badaniach diagnostycznych, mniejszy stres dla Pacjenta, a co najważniejsze to rozwiązanie to także jego bezpieczeństwo. – wyjaśnia dr Jacek Lesiak, specjalista medycyny nuklearnej z Radomskiego Centrum Onkologii.

Badania PET w Radomskim Centrum Onkologii wykonywane są z użyciem złożonych algorytmów komputerowych, które na wzór sieci neuronowych człowieka, są w stanie podejmować decyzje w oparciu o ogromne ilości danych zmiennych, które mu dostarczono. Wykonując badanie w tej technologii dostarczamy dane, które są przetwarzane przez SubtlePET w taki sposób, by powstał cyfrowy obraz pozbawiony wszelkiego szumu i artefaktów, które są naturalnym następstwem przy badaniu standardową metodą.

– W przypadku rozwiązania SubtlePET/MRI mówimy o potężnym komputerze, który szybko przetwarza duże ilości danych na podstawie skomplikowanych algorytmów sieci neuronowej. W krótkim czasie otrzymujemy poprawiony obraz diagnostyczny wolny od szumów czy artefaktów. – wyjaśnia RE-MED Coaching and Sales, dystrybutor rozwiązania SubtlePET, Marcin Remin.

Rozwiązania Subtle Medical w dziedzinie sztucznej inteligencji, po uprzednim ich przetestowaniu i upewnieniu się, że są bezpieczne dla Pacjenta, implementujemy do regularnych badań PET-CT w naszej placówce. To pozwala Radomskiemu Centrum Onkologii stać się pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie szpitalem korzystającym z tak innowacyjnych rozwiązań w obrazowaniu i diagnostyce onkologicznej.


Źródło:

  1. Radomskie Centrum Onkologii
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA