Menu

Światowy Dzień Chorób Rzadkich – okazja by wspomnieć o śluzaku otrzewnej

29.02.2020

Rare Disease Day - baner

Z okazji mającego dzisiaj miejsce Światowego Dnia Chorób Rzadkich warto wspomnieć o rzadkim nowotworze, jakim jest śluzak otrzewnej (pseudomyxoma peritonei). Rocznie odnotowuje się 2-3 zachorowania na 1 mln populacji. Wykrywany jest zazwyczaj przypadkowo, jako torbiel wyrostka robaczkowego lub zmiany śluzowate na jajniku.

W bardziej zaawansowanych stanach jest wykrywany w postaci mas śluzowych obecnych w worku przepuklinowym w trakcie zabiegu chirurgicznego leczenia przepukliny pachwinowej lub w postaci powiększenia obwodu brzucha wypełnionego masami śluzowatymi. Leczenie polega na radykalnym wycięciu zmian chorobowych i zastosowania dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC).

Więcej informacji na temat śluzaka otrzewnej znajdą Państwo na stronach:


Źródło:

  1. Redakcja Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA