Menu

Wkrótce rozpoczną się w Polsce badania kliniczne nowego leku przeciwko rakowi piersi w jego szczególnie niebezpiecznej postaci

biotechnologia badania laboratoryjne - ilustracja poglądowa

Potrójnie negatywny rak piersi rozwija się u około 15% chorych i jest bardzo trudny w leczeniu, ponieważ charakteryzuje się brakiem receptorów estrogenowych, progesteronowych oraz brakiem nadekspresji receptora HER2 (stąd też określenie potrójnie negatywny). Z tego też powodu nie istnieją obecnie żadne zatwierdzone terapie celowane skierowane przeciwko temu typowi nowotworu.

Można leczyć go jedynie chirurgicznie oraz za pomocą chemioterapii czy radioterapii, co jest trudne ze względu na cechująca go dużą agresywność - guzy szybko rosną i szybko pojawiają się przerzuty.

Polscy naukowcy z biotechnologicznej firmy GLG Pharma prowadzą badania nad zastosowaniem inhibitorów białka STAT3 w terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi (ang. TNBC - Triple Negative Breast Cancer). Przedmiotem badań jest również opracowanie testów do szybkiej diagnostyki nowotworu TNBC oraz do monitorowania skuteczności terapii.

STAT3 jest białkiem pośredniczącym w procesie syntezy innych białek (proces ekspresji genów) w odpowiedzi na bodźce docierające do komórki. Pełni ono kluczową rolę w wielu procesach komórkowych, między innymi w procesie kontroli wzrostu komórek oraz apoptozy*.

*Apoptoza – proces celowej, zaprogramowanej śmierci uszkodzonej komórki, mający na celu ochronę organizmu przed efektami jej nieprawidłowego działania.

Nadmierna aktywność STAT3 jest wiązana z różnymi rodzajami nowotworów, w tym z rakiem piersi i zwykle sugeruje złe rokowania. Powoduje ona proliferację (namnażanie się) komórek nowotworowych i zapobiega ich apoptozie, prowadząc tym samym do wzrostu nowotworu oraz powstawania przerzutów. Do tego hamuje funkcjonowanie naturalnych mechanizmów ochrony immunologicznej organizmu.

Jednym ze znanych inhibitorów białka STAT3 jest Pirymetamina, lek stosowany wcześniej w leczeniu malarii. W procesie przesiewowych badań biochemicznych prowadzonych w USA naukowcy stwierdzili, że Pirymetamina (PYR) jest inhibitorem (substancją blokującą) aktywność białka STAT3.

Poźniej w toku badań laboratoryjnych wykazano, że ma działanie hamujące rozwój guza nowotworowego oraz stymulujące odpowiedź immunologiczną organizmu w przypadku raka piersi. Podawanie Pirymetaminy myszom z przeszczepionym ludzkim rakiem piersi powodowało spadek aktywności białka STAT3, spowolnienie wzrostu nowotworu oraz redukcję stanu zapalnego.


Źródła:

  1. GLG Pharma o krok od rozpoczęcia badania klinicznego dla GLG-801, GLG Pharma S.A.
  2. Projekt TNCB, GLG Pharma S.A.
  3. The STAT3 inhibitor pyrimethamine displays anti-cancer and immune stimulatory effects in murine models of breast cancer, National Center for Biotechnology Information
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA