Menu

Konferencja z okazji inauguracji działalności Centrum Leczenia Nowotworów Otrzewnej CELNO w UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Centrum Leczenia Nowotworów Otrzewnej (CELNO), UCK w Gdańsku

W dniu 25.10.2019 w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK w Gdańsku odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dotycząca leczenia chorych z pierwotnymi i wtórnymi nowotworami otrzewnej. Konferencja została zorganizowana przez Sekcję Nowotworów Otrzewnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej z okazji inauguracji działalności Centrum Leczenia Nowotworów Otrzewnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Konferencja była także okazją do spotkania członków Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie JM Rektora GUMed, prof. Marcina Gruchały, który podkreślił naukowe wartości utworzenia takiej jednostki. Z kolei Dyrektor Medyczny UCK, prof. Tomasz Stefaniak przedstawił ogólne zasady działania Unitów w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.


Jego Magnificencja Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała

Fot. 1 Jego Magnificencja Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała


W części poświęconej diagnostyce i leczeniu nowotworów otrzewnej czynny udział w Konferencji wzięli wybitni lekarze, specjaliści w dziedzinach diagnostyki i leczenia nowotworów, w tym prof. Krzysztof Zieniewicz (Warszawa), prof. Marek Bębenek (Wrocław), prof. Piotr Richter (Kraków), prof. Wojciech Zegarski (Bydgoszcz), prof. Michał Studniarek (Gdańsk), dr Tomasz Olesiński (Warszawa), dr hab. Dariusz Wydra (Gdańsk), prof. Tomasz Jastrzębski (Gdańsk). Wśród zaproszonych gości byli obecni także m.in. prof. Arkadiusz Jeziorski (Krajowy Konsultant ds. Chirurgii Onkologicznej) oraz prof. Stanisław Głuszek (Świętokrzyskie Centrum Onkologii).


Uczestnicy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dotyczącej leczenia chorych z pierwotnymi i wtórnymi nowotworami otrzewnej, Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK w Gdańsku

Fot. 1 Uczestnicy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dotyczącej leczenia chorych z pierwotnymi i wtórnymi nowotworami otrzewnej, Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK w Gdańsku


W dniu następnym, 26.10.2019 w Gdańsku odbyło się spotkanie robocze Sekcji Nowotworów Otrzewnej PTChO, na którym wypracowano projekty wspólnych badań naukowych oraz omawiano techniczne aspekty zabiegów chirurgicznych w za kresie leczenia nowotworów otrzewnej. Ustalono powołanie Polskiej Grupy Badania i Leczenia Nowotworów Otrzewnej, która będzie reprezentować wszystkie ośrodki we współpracy międzynarodowej oraz będzie występować w działaniach mających uzyskanie grantów naukowo-badawczych dla wszystkich zainteresowanych ośrodków.


Źródło:

  1. Onkonet.pl
» więcej aktualności medycznych