Menu

Breast Cancer Unit – nowa jakość opieki dla pacjentek z nowotworem piersi

Breast Cancer Unit - baner

Minister zdrowia podpisał projekty rozporządzeń implementujących nowy model organizacyjny opieki nad pacjentem z nowotworem piersi – Breast Cancer Unit (BCU). Dzięki temu ma powstać w Polce więcej nowoczesnych, wyspecjalizowanych ośrodków zajmujących się leczeniem raka piersi. Wprowadzenie Breast Cancer Unitów obejmuje 3 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej.

Dzięki temu powstaną wyspecjalizowane jednostki przeznaczone dla pacjentek z rakiem piersi, zapewniające im kompleksową diagnostykę oraz indywidualny proces leczenia onkologicznego. W ośrodkach BCU będą przyjmować lekarze różnych specjalności, m.in. onkolodzy, chirurdzy onkologiczni, specjaliści od chemioterapii i radioterapii, psycholodzy kliniczni, rehabilitanci.

Taki model organizacji opieki nad pacjentami onkologicznymi funkcjonuje w już w wielu krajach. W Polsce powstało kilka jednostek leczniczych działających w formie BCU. Teraz ich funkcjonowanie oraz metodologia i tryb zakładania nowych doczeka się uregulowań instytucjonalno-prawnych.

– Liczymy na poprawę efektywności leczenia. Pacjent, trafiając do ośrodka referencyjnego BCU, zostanie zaopiekowany od diagnostyki, przez leczenie i rehabilitację, po monitoring skuteczności leczenia już po zakończeniu procesu terapeutycznego – mówił wiceminister Gadomski.

Mamy nadzieję, że wprowadzone regulacje przyczynią się do powstania nowych BCU w tych ośrodkach onkologicznych, w których tego typu jednostki lecznicze jeszcze nie działają, oraz pomogą w funkcjonowaniu tych już istniejących. Mamy również nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia zadba o odpowiednie finansowanie dla ośrodków Breast Cancer Unit na poziomie gwarantującym sprawną diagnostykę i efektywne leczenie.


Źródło:

  1. Ministerstwo Zdrowia
» więcej aktualności medycznych