Menu

Znaczenie prostych badań profilaktycznych dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych

Onkonet - baner sekcji aktualności i wydarzenia

Wiadomo powszechnie, że wczesne wykrycie nowotworu pozwala nie tylko, co najważniejsze, na większe prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia, ale także na uniknięcie okaleczających zabiegów.

Istnieje wiele programów profilaktyki nowotworów, jak na przykład Program wczesnego wykrywania raka piersi, w ramach którego każda kobieta pomiędzy 50 a 69 rokiem życia może wykonać co 2 lata badanie mammograficzne piersi. Badanie to pozwala na wykrycie bardzo wczesnych zmian nowotworowych, gdy nie są one wyczuwalne. Tak wczesne wykrycie raka piersi umożliwia najczęściej całkowite wyleczenie bez konieczności amputowania piersi.

Innym z programów profilaktycznych jest Program profilaktyki raka szyjki macicy. Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego. Badanie to nie wymaga specjalnego przygotowania, jest proste, krótkie i bezbolesne. Dzięki niemu można zdiagnozować zarówno stadia przednowotworowe, jak i raka szyjki macicy w bardzo wczesnej postaci, przy której leczenie jest bardzo skuteczne. Tymczasem w naszym kraju, zaniedbując cytologię, blisko 70% kobiet trafia do lekarza dopiero wtedy, gdy choroba jest już poważnie rozwinięta a rokowania złe.

Jeszcze innym realizowanym w Polsce programem profilaktycznym jest Program wczesnego wykrywania raka płuc. Program ten jest realizowany na poziomie poszczególnych regionów, jego dostępność najlepiej sprawdzić w najbliższym specjalistycznym ośrodku onkologicznym. Program ten umożliwia, dzięki wykonaniu badania płuc metodą tomografii komputerowej, wczesne wykrycie tego groźnego nowotworu, którego wyleczalność jest nadal niezadowalająca. Pacjenci z nowotworami płuc zgłaszają się najczęściej gdy choroba jest już zaawansowana a objawy związane z rozwojem raka zmuszają ich do szukani pomocy lekarskiej. Programy profilaktyczne mają na celu wykrycie raka płuca w stadium wczesnym, gdy brak jest objawów choroby. Zwiększa to szanse chorego na wyleczenie.

Ale wiele chorób nowotworowych nie jest objętych programami wczesnego wykrywania, a mogą one być wykryte prostymi metodami, które może wykonać lekarz rodzinny lub odpowiedni lekarz specjalista. Do takich nowotworów należy m.in. czerniak i rak skóry, guzy piersi u kobiet poniżej 50 roku życia, rak dolnej części odbytnicy, rak prostaty, rak szyjki macicy.

Poniżej przedstawiona jest tabela, w której wymieniono rodzaje nowotworów, które mogą być wykryte prostymi badaniami. Ich wykonanie zależy od lekarza rodzinnego, lekarzy specjalistów, ale przede wszystkim od każdego z nas. W sytuacji, gdy lekarz nie proponuje wykonania badań, mogących wcześnie wykryć nowotwór, warto zasugerować ich konieczność.


Postępowanie profilaktyczne w zależności od typu nowotworu
Typ nowotworuPostępowanie profilaktyczneKiedy i u kogo wykonywać badanie
Czerniak Badanie lekarskie, ocena za pomocą dermatoskopu Okresowa ocena istniejących przebarwień i guzków na skórze
Rak skóryBadanie lekarskie, ocena za pomocą dermatoskopuOkresowa ocena istniejących przebarwień i guzków na skórze
Rak krtani i gardłaBadanie laryngologiczneBadanie u osób przez długi czas używających nikotyny (papierosy, fajka)
Rak płucaOkresowe badanie rentgenowskie płuc W ramach badan okresowych. U każdej osoby używającej nikotyny poza Programem Wczesnego Wykrywania Raka Płuc
Rak dolnej części odbytnicyBadanie lekarskie przez odbytKażdy pacjent powyżej 50 r.ż.
Rak prostatyBadanie lekarskie przez odbytKażdy pacjent powyżej 50 r.ż.
Rak szyjki macicyOkresowe badanie ginekologiczneKażda kobieta
Rak jajnikaOkresowa badanie ginekologiczne, badanie USGKażda kobieta
Nowotwory jądraBadanie lekarskieMężczyźni po 20 r.ż.
Rak piersiSamobadanie. Badanie przy każdej wizycie u lekarza rodzinnego i/lub ginekologa. Okresowe badanie USG u kobiet poniżej 40 r.ż., Mammografia u kobiet w przedziale wiekowym 40-49 lat (nie objętych Programem Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
Mięsaki tkanek miękkichSamobadanie 

Źródło:

  1. dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA