Menu

Onkologia w sieci - wybrane serwisy polskie

Problematyka onkologiczna


Amazonki - Stowarzyszenie Kobiet po Amputacji Piersi
Strona stowarzyszenia "Amazonki" organizacji samopomocowej, służącej wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi.
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest medycznym stowarzyszeniem naukowym, którego działalność koncentruje się wokół zagadnień dotyczących upowszechniania zdobyczy naukowych w zakresie onkologii, stymulowania badań w tej dziedzinie, podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników placówek onkologicznych, szerzenia oświaty zdrowotnej i zasad profilaktyki.
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia onkologiczna - specjalistyczna praktyka lekarska dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej.
Nowotwory - Journal of Oncology
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Polska Unia Onkologii
Strona Polskiej Unii Onkologii - stowarzyszenia lekarzy zajmujących się problematyką onkologiczną. Na stronie zamieszczono m.in. informacje o hospicjach w Polsce.
Współczesna Onkologia
Współczesna Onkologia to periodyk naukowy skierowany do specjalistów onkologów, chirurgów onkologicznych, hematologów i radiologów. Pismo jest wydawane pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Rakiem „Geny Życia” oraz Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej.
Cancer Surgery
Specjalistyczne pismo medyczne on-line w jęz. polskim, publikujące artykuły z dziedziny onkologii, chirurgii onkologicznej i dziedzin pokrewnych. Skierowane zasadniczo do specjalistów onkologów, chirurgów onkologicznych, hematologów i radiologów.

Opieka nad pacjentem onkologicznym i pomoc psychologiczna


Akademia Walki z Rakiem
Akademia Walki z Rakiem, dzięki swojej szerokiej i unikatowej ofercie wspiera chorych na nowotwory w zwycięskim boju o zdrowie i życie! Pobudza do walki, obalając schematyczne myślenie na temat choroby i leczenia. To to nic innego, jak swoiste pogotowie psychoonkologiczne, poradnia zarówno dla osób borykających się z nowotworem, jak i dla osób je wspierających.
Hospicjum to też Życie
Informacja o działalności hospicyjnej w Polsce. Lista hospicjów stacjonarnych i prowadzacych opiekę dzienną działających na terenie całej Polski.
Ogród Nadziei - Fundacja Psychoonkologii
Serwis, w którym osoby chore na nowotwory wraz ze swoimi bliskimi mogą znależć pomoc psychologiczną i wsparcie
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
Strona Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz czasopisma Psychoonkologia
Unicorn - Stowarzyszenie Wspierania Onkologii
Unicorn - Stowarzyszenie Wspierania Onkologii. Działalność stowarzyszenia koncentruje się wokół trzech obszarów: Centrum Psychoonkologii, Klubu Unicornu i wolontariatu.
W Centrum Psychoonkologii można uzyskać specjalistyczną pomoc obejmującą m.in.: indywidualne wsparcie psychologiczne, psychoterapię grupową, treningi umiejętności psychologicznych, konsultacje ze specjalistami (lekarz onkolog, dietetyk, fizjoterapeuta, pracownik socjalny), zajęcia ruchowe i relaksacyjne.

Prawa pacjenta i świadczenia medyczne


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Serwis informacyjny biura Rzecznika Praw Pacjenta. Zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta jest kontrola przestrzegania praw pacjenta oraz podejmowanie działań interwencyjnych w ich naruszania. W szczególności monitorowanie przestrzegania praw pacjenta przez komórki organizacyjne NFZ oraz placówki ochrony zdrowia udzielające świadczeń medycznych w oparciu o umowę z NFZ. Na stronach serwisu można zapoznać się z Ustawą o prawach pacjenta.
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Serwis informacyjno-doradczy na temat praw pacjenta dotyczących świadczeń opieki medycznej. Zawiera informacje na temat praw pacjenta oraz unormowań prawnych. W serwisie znajduje się sekcja porad prawnych, lista często zadawanych pytań oraz poradnik co robić w sytuacji, gdy nastąpiło naruszenie praw pacjenta.
Ministerstwo Zdrowia
W serwisie znajduje się między innymi informacja o kolejce oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej - liczba oczekujących i prognozowany czas oczekiwania, informacja o szpitalach posiadających akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w krajach UE przydatna dla wyjeżdzających do krajów UE.
Narodowy Fundusz Zdrowia
Serwis ogólnopolski Narodowego Fundusz Zdrowia. Bardziej szczegółowe informacje dla pacjentów z poszczególnych rejonów Polski znajdują się na stronach odziałów wojewódzkich NFZ
Zdrowie publiczne w Unii Europejskiej
Informacje ogólne i akty prawne dotyczące opieki medycznej w państwach UE

Placówki medyczne


Centrum Medyczne Medgart
Centrum Medyczne Medgart w Gdańsku oferuje usługi w zakresie onkologii: kwalifikacja i przygotowanie do leczenia onkologicznego, chirurgia onkologiczna, prowadzenie pacjenta po zabiegu operacyjnym, leczenie żywieniowe, profilaktyka chorób onkologicznych, poradnictwo w zaawansowanej chorobie nowotworowej.
» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

NU-MED Onkologia

reklama Grupa NU-MED

Grupa NU-MED to wyspecjalizowane placówki, w których diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi. Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Zobacz więcej informacji.

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

  • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
  • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
  • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
  • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
  • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA