Menu

Rak płuca - klasyfikacja, stopnie zaawansowania

 • Guzy nabłonkowe
  - łagodne (brodawczaki, gruczolaki)
  - dysplazja i rak przedinwazyjny (in situ – Tis)
  - złośliwe:
     - rak płaskonabłonkowy
     - rak drobnokomórkowy
     - rak gruczołowy
     - rak wielkokomórkowy
     - rak gruczołowo-płaskonabłonkowy
     - rakowiak
     - raki gruczołów oskrzelowych
     - inne
 • Guzy tkanek miękkich
 • Nowotwory międzybłonka
  - międzybłoniak łagodny
  - międzybłoniak złośliwy
 • Nowotwory przerzutowe
 • Inne
  - mięsakorak
  - czerniak
  - chłoniaki
 • Nowotwory niesklasyfikowane
T (tumor) - guz pierwotny nowotworu
Txobecność guza udowodniona na podstawie obecnych komórek nowotworowych w wydzielinie oskrzelowej, ale bez cech guza w badaniach radiologicznych klatki piersiowej i bronchoskopii
T0nie stwierdza się guza pierwotnego
T1Guz do 3 cm w najwięjszym wymiarze, otoczony przez tkankę płucną lub opłucną, bez widocznych w bronchoskopii cech naciakania bardziej proksymalnie do oskrzela płatowego
  T1mirak gruczołowy z naciekaniem niewielkiego stopnia
  T1aguz o średnicy 1cm lub mniejszej
  T1bguz większy niż 1cm i nie większy niż 2cm
  T1cguz większy niż 2cm i nie większy niż 3cm
T2guz większy niż 3 cm lecz mniejszy niż 5 cm; lub każdy guz o cechach: naciekanie głównego oskrzela bez względu na odległośc od miejsca podziału oskrzeli, naciekanie opłucnej płucnej, współistnieniejąca niedodma lub zapalenie płuc spowodowane zamknięciem oskrzela rozciągające się do okolicy wnęki płuca lub obejmujące część lub całe płuco
  T2aguz większy niż 3cm i nie większy niż 4cm
  T2bguz większy niż 4cm i nie większy niż 5cm
T3guz większy niż 5 cm lecz mniejszy od 7 cm, naciekający jakąkolwiek ze struktur: opłucna ścienna, ściana klatki piersiowej (włącznie z guzem szczytu płuca), nerw przeponowy, osierdzie; lub obecność innych zmian guzowatych w tym samym płacie co guz pierwotny
T4guz większy niż 7 cm lub każda wielkość guza z naciekaniem jakiejkolwiek ze struktur: przepona, śródpiersie, mięsień sercowy, duże naczynia, tchawica, nerw krtaniowy wsteczny, przełyk, kręgosłup, ostroga tchawicy, obecność innych zmian guzowatych w innym płacie po tej samej stronie co guz pierwotny

N (lymph nodes) - stan regionalnych węzłów chłonnych
Nxnie można ocenić regionalnych węzłów chłonnych
N0brak przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych
N1przerzuty przyoskrzelowe po tej samej stronie co guz pierwotny lub/i węzły wnęki płuca po tej samej stronie co guz pierwotny, i węzły wewnątrzpłucne, właczając naciekanie przez ciągłość
N2przerzuty śródpiersiowe po stronie guza pierwotnego lub/i do węzłów chłonnych położonych poniżej ostrogi tchawicy
N3przerzuty śródpiersiowe po przeciwnej stronie od guza pierwotnego, przeciwnej wnęki płuca, lub do węzłów nadobojczykowych po tej samej lub przeciwnej stronie

M (metastases) - przerzuty odległe
M0brak przerzutów odległych
M1obecne przerzuty odległe
  M1aoddzielne zmiany guzowate w przeciwnym płacie; guz z przerzutami do opłucnej lub osierdzia, lub nowotworowy wysięk w opłucnej lub do osierdzia
  M1bpojedynczy przerzut pozaklatkowy w jednym narządzie
  M1cliczne przerzuty pozaklatkowe w jednym lub więcej narządach

Stopień zaawansowania raka płuca określony na podstawie klasyfikacji TNM
Rak utajonyTx N0 M0
Stopień 0Tis N0 M0
Stopień IAT1 N0 M0
Stopień IA1T1mi N0 M0
T1a N0 M0
Stopień IA2T1b N0 M0
Stopień IA3T1c N0 M0
Stopień IBT2a N0 M0
Stopień IIAT2b N0 M0
Stopień IIBT1a.c,T2a,b N1 M0
T3 N0 M0
Stopień IIIAT1a.c,T2a,b N2 M0
T3 N1 M0
T4 N0,N1 M0
Stopień IIIBT1a.c,T2a,b N3 M0
T3,T4 N2 M0
Stopień IIICT3,T4 N3 M0
Stopień IVkażdy T każdy N M1
Stopień IVAkażdy T każdy N M1a, M1b
Stopień IVBkażdy T każdy N M1c

W przypadku raka drobnokomórkowego płuc, ze względu na dużą dynamikę rozwoju choroby, przydatność klasyfikacji TNM w planowaniu leczenia może być ograniczona. W celu ujednolicenia poszczególnych stopni zaawansowania w odniesieniu do możliwości terapeutycznych wprowadzono pojęcie choroby ograniczonej (limited disease – LD) i choroby uogólnionej (extensive disease – ED).

Choroba ograniczona (LD): zmiany nieprzekraczające połowy klatki piersiowej z wysiękiem opłucnej po jednej stronie i zajętymi węzłami chłonnymi wnęki oraz nadobojczykowymi po tej samej stronie (30% chorych).

Choroba uogólniona (ED): wszystkie zmiany nie mieszczące się w definicji choroby ograniczonej (około 70% chorych).


» powrót na początek strony

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Onkodiag – medycyna spersonalizowana w onkologii

reklama Onkodiag

Badania oparte na wnikliwej analizie tkanek pochodzących z nowotworu oraz krążących we krwi komórek nowotworowych:

 • Trublood – nieinwazyjna biopsja z analizą pod kątem diagnozy, rokowań i teranostyki
 • Celldx – głęboka analiza genomiczna nowotworu – badanie skuteczności terapii
 • Exacta – pełna analiza nowotworu uwzględniająca genomikę, immunohistochemię, immunocytochemię i chemowrażliwość żywych komórek. Badanie zaprojektuje najbardziej skuteczne leczenie
 • Chemoscale – badanie chemowrażliwości leków cytostatycznych
 • Cancertrack – monitorowanie efektów leczenia na podstawie cell-free DNA