Menu

Siedlecki Ośrodek Onkologii - dobra wiadomość dla mieszkańców wschodniej części woj. mazowieckiego

wizualizacja Siedleckiego Ośrodka Onkologii

Wkrótce zostanie oddany do użytku Siedlecki Ośrodek Onkologii przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Będzie to jedyny taki ośrodek w w północno-wschodniej części Mazowsza. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji dotyczących opieki zdrowotnej realizowanych w regionie, która zdecydowanie zwiększy dostęp do świadczeń medycznych z zakresu onkologii – w tym do nowoczesnej diagnostyki obrazowej, radioterapii, medycyny nuklearnej, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. Koszt całej inwestycji to około 112 mln zł.

Siedlecki Ośrodek Onkologii będzie opierał się na pięciu filarach działalności onkologicznej: profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów na bazie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, systemowym leczeniu nowotworów, radioterapii, badaniach i terapii izotopowej oraz chirurgii onkologicznej. Będą w nim leczeni pacjenci onkologiczni nie tylko z Mazowsza, ale również z Podlasia, Lubelszczyzny i innych regionów Polski.

Cztery z pięciu kondygnacji nowego budynku posłużą bezpośrednio realizacji świadczeń medycznych. 84-łóżkowy kompleks posłuży pacjentom leczonym stacjonarnie. Znajdą się w nim stanowiska do chemioterapii dziennej, pracownia cytostatyków, zakład radioterapii, zakład medycyny nuklearnej, pracownia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz mammografii oraz przychodnia onkologiczna.

Dzięki wsparciu ze środków unijnych zakupione zostanie na potrzeby Siedleckiego Ośrodka Onkologii nowoczesny, specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i leczenia onkologicznego za ponad 41mln złotych. Dzięki niemu będzie możliwe wykonywanie na miejscu pełnej, nowoczesnej diagnostyki oraz kompleksowe leczenie pacjentów z chorobą nowotworową. Między innymi będą to: skaner PET-CT (z TK 64-rzędowym), rezonans magnetyczny, system do brachyterapii HDR, stacje do konturowania, komora laminarna do pracy z cytostatytkami oraz wyposażenie do produkcji leków, nowoczesny mammograf, aparaty USG oraz sprzęt komputerowy.

Realizacja projektu zapewni kompleksową opiekę onkologiczną stacjonarną, dzienną oraz ambulatoryjną. Zwiększy stopień wykrywalności chorób onkologicznych we wczesnym etapie rozwoju, umożliwiając tym samym skuteczniejsze leczenie i pozwalając większej ilości chorych na powrót do pełnej sprawności i aktywności zawodowej.

Zdecydowanie zwiększy się dostęp w regionie do świadczeń medycznych z zakresu diagnostyki obrazowej, radioterapii, medycyny nuklearnej, chemioterapii i chirurgii onkologicznej.


Źródło:

  1. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, Aktualności
» więcej aktualności medycznych

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Preparat Nutridrink do leczenia żywieniowego firmy Nutricia

preparat do leczenia żywieniowego Nutridrink firmy Nutricia