Menu

Onkologia - aktualności medyczne dla lekarzy

baner konferencji Węzeł wartowniczy – co wiemy w 2018 roku?

Węzeł wartowniczy – co wiemy w 2018 roku?

16.11.2018

Czy radioterapia może zastąpić chirurgię? Czy konieczne jest wykonywanie limfadenektomii przy pozytywnym węźle? Biopsja węzła przed czy po w raku gruczołu piersiowego w grupie z neoadjuwantową chemioterapią?

baner listopadowej edycji konferencji Akademia Raka Piersi 2018

Listopadowa edycja konferencji „Akademia Raka Piersi 2018”

05.11.2018

PZWL Wydawnictwo Naukowe zaprasza listopadową edycję konferencji, podczas których zostaną omówione wyniki nowych badań klinicznych i wytyczne postępowania w zakresie leczenia wszystkich podtypów biologicznych wczesnego i rozsianego raka piersi.

logo ESMO - European Society For Medical Oncology

Zalecenia ESMO dotyczące raka wątrobowokomórkowego, mięsaków kości oraz rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca

22.10.2018

ESMO opublikowało zaktualizowane (2018) zalecenia praktyki klinicznej dotyczące diagnozowania oraz leczenia raka wątrobowokomórkowego, mięsaków kości oraz rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca

logo ESMO - European Society For Medical Oncology

Czwarta edycja międzynarodowych wytycznych ESO-ESMO dotycząca leczenia zaawansowanego raka piersi

30.08.2018

Czwarta edycja wytycznych ESO-ESMO dotycząca postępowania w przypadkach zaawansowanego raka piersi (Advanced Breast Cancer 4) skupia się na metodologii oceny nowotworu oraz na zaleceniach dotyczących leczenia konkretnych podtypów raka piersi.

logo ESMO - European Society For Medical Oncology

Leczenie bólu nowotworowego u dorosłych pacjentów - wytyczne ESMO dotyczące praktyki klinicznej

23.08.2018

European Society For Medical Oncology (ESMO) opublikowało nowe (2018) wytyczne dotyczące praktyki klinicznej leczenia bólu związanego z chorobą nowotworową. Zalecenia opierają się na najnowszych dostępnych danych i wynikach badań.

okładka czasopisma Immunoterapia 1/2018

Ukazał się kolejny numer czasopisma „Immunoterapia”.

28.06.2018

Polecamy w nim między innymi artykuł „Podstawy Immunoonkologii część pierwsza” oraz materiał na temat wykorzystania wirusów przeciwko nowotworom - „Onkolityczne wektory wirusowe w immunoterapii nowotworów”.

farmakoterapia bólu - zdjęcie poglądowe

Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory – zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, PTMR, PTAiIT

07.06.2018

Grupa 21 ekspertów w oparciu o przegląd piśmiennictwa opracowała zalecenia dotyczące farmakoterapii bólu u chorych na nowotwory. Przeglądowi poddano publikacje dotyczące patomechanizmów bólu u chorych na nowotwór, metod jego oceny oraz leków stosowanych w farmakoterapii bólu u chorych na nowotwór.

baner - czasopismo Nowa Hematologia

Najnowsze wydanie czasopisma "Nowa Hematologia"

05.06.2018

Wydawnictwo Lekarskie PZWL zachęca do zakupu kolejnego wydania czasopisma omawiającego wybrane zagadnienia związane z chorobami krwi i zaburzeniami hemostazy. „Nowa Hematologia” jest adresowana zarówno do hematologów, jak i lekarzy reprezentujących inne specjalności, ale mających do czynienia z chorymi prezentującymi objawy hematologiczne.

Konferencje Akademia Czerniaka 2018

Konferencja Akademia Czerniaka 2018 - Kielce

22.05.2018

26 maja, w najbliższą sobotę, odbędzie się w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach ostatnia już w tym roku konferencja z cyklu Akademia Czerniaka. Konferencja adresowana jest do onkologów, chirurgów onkologów, dermatologów, radiologów, chirurgów oraz lekarzy innych specjalności, zainteresowanych nowotworami skóry.

Breast Design Days - banner konferencji

Konferencja Breast Design Days - już za kilka dni

08.05.2018

Przypominamy i polecamy - w najbliższy piątek i sobotę odbędzie się w Łodzi międzynarodowa konferencja „Breast Design Days” poświęcona terapii chorób nowotworowych piersi. Przewodnim tematem konferencji będą onkoplastyczne i rekonstrukcyjne techniki operacyjne u chorych na raka piersi.

IV Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii - banner

IV Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii

7.05.2018

W dniu 12 maja odbędzie się w Warszawie konferencja naukowa „IV Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii” poświęcona interdyscyplinarnemu leczeniu nowotworów układu moczowego. Przewidziane są trzy główne bloki tematyczne poświęcone problematyce: raka stercza, raka nerki oraz raka pęcherza.

Konferencje Akademia Raka Płuca 2018

Konferencje Akademia Raka Płuca 2018

20.04.2018

W okresie 23 maja do 15 czerwca odbędą się konferencje Akademia Raka Płuca 2018. Podczas spotkań poruszone zostaną najbardziej aktualne tematy dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na raka płuca.

Breast Design Days - banner konferencji

Breast Design Days - międzynarodowa konferencja poświęcona terapii chorób nowotworowych piersi

17.04.2018

W dniach 11-12 maja odbędzie się w Łodzi międzynarodowa konferencja Breast Design Days poświęcona terapii chorób nowotworowych piersi. Zasadniczym tematem będą onkoplastyczne i rekonstrukcyjne techniki operacyjne u chorych na raka piersi.

konferencja naukowa Innowacyjne Terapie w Onkologii

Innowacyjne Terapie w Onkologii - konferencja naukowa

12.04.2018

11 maja w Warszawie odbędzie się pierwsza konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne Terapie w Onkologii” poświęcona nowoczesnym metodom leczenia nowotworów. W szerokim zakresie zostaną omówione zagadnienia immunoterapii oraz terapii celowanych molekularnie.

procedura hipec w toku

Nowy, bardziej efektywny sposób leczenia chorych z rakiem jajnika z wykorzystaniem procedury HIPEC potwierdzony wiarygodnym badaniem 3 fazy

17.02.2018

U chorych na raka jajnika w III stopniu zaawansowania poddanych chemioterapii neoadiuwantowej, HIPEC połączony z operacją cytoredukcyjną wpływa na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od nawrotu i czasu przeżycia całkowitego, bez zwiększenia częstości działań niepożądanych.

zalecenia ptcho

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dla leczenia nowotworów narządowych

31.01.2018

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej opublikowało zalecenia dotyczące postępowania w poszczególnych nowotworach narządowych. Materiał został przygotowany na potrzeby zarówno lekarzy specjalistów chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej, jak i lekarzy rodzinnych oraz wszystkich innych zajmujących się diagnostyką i leczeniem nowotworów.

okładka kwartalnika Immunoterapia

Pierwszy numer kwartalnika „Immunoterapia” - tematem immunoterapia nowotworów

22.01.2018

Kwartalnik poświęcony jest tematyce immunoterapii, która została uznana za największe, przełomowe osiągnięcie w medycynie. Pismo jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie środowiska medycznego tematem praktycznego i skutecznego stosowania immunoterapii.

Węzeł wartowniczy – pierwszy węzeł chłonny na drodze naczynia chłonnego biegnącego od guza

Węzeł wartowniczy w czerniaku – aktualne wytyczne ASCO (American Society of Clinical Oncology)

16.01.2018

Ocena węzła wartwniczego w czerniaku (pierwszego węzłą na drodze naczyń naczyń chłonnych biegnących od guza) jest postępowaniem mającym na celu wykrycie przerzutów węzłowych przy braku klinicznie podejrzanych regionalnych węzłów chłonnych. Jeśli w badaniu histopatologicznym zostaną wykryte przerzuty czerniaka, należy wykonać zabieg wycięcia wszystkich regionalnych węzłów chłonnych.

American Society of Clinical Oncology opublikowała aktualne zalecenia dotyczące tej metody diagnostyki chirurgicznej. Według tych zaleceń biopsję węzłów wartowniczych należy wykonać w następujących sytuacjach klinicznych:

  • zaawansowanie miejscowe guza T1b (grubość > 0,8 – 1,0 mm) bez owrzodzenia
  • zaawansowanie miejscowe guza < 0,8 mm z owrzodzeniem
  • zaawansowanie miejscowe guza T2 – T3 (grubość pośrednia 1,0 – 4,0 mm)
  • zaawansowanie miejscowe guza > 4,0 mm, po przedyskutowaniu aspektów dotyczących korzyści klinicznych i ewentualnych powikłań zabiegu

Według rekomendacji ASCO: brak wskazań do biopsji węzła wartowniczego w czerniaku o grubości poniżej 0,8 mm bez owrzodzenia.

Źródło:
https://www.asco.org/practice-guidelines/quality-guidelines/guidelines/melanoma#/9316
Więcej na temat węzła wartowniczego w sekcji czerniak - leczenie chirurgiczne

okładka ksiązki Terapia CRS + HIPEC

Pierwsza polska monografia „Terapia CRS + HIPEC”

15.01.2018

Właśnie ukazała się pierwsza polska monografia poświęcona chirurgii cytoredukcyjnej w połączeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjna w hipertermii - „Terapia CRS + HIPEC”. Książka wydana została jako 9. tom serii Biblioteka Chirurga Onkologa. Publikacja opisuje najnowsze możliwości leczenia chorych z przerzutami nowotworu do otrzewnej.

Rokowanie u chorych na nowotwór, u których stwierdza się przerzuty do otrzewnej, jest złe. Do niedawna uważano, że w tym stopniu zaawansowania chorzy kwalifikują się wyłącznie do leczenia paliatywnego. Poznawanie otrzewnej, jej szczegółowej budowy i funkcji fizjologicznej w latach 80. XX wieku, głównie za sprawą Sugarbakera i Reymonda, sprawiło, że świat medyczny miał coraz więcej informacji na temat znaczenia otrzewnej w chorobach jamy brzusznej, także chorobach nowotworowych.

O tym jest mowa w kolejnym, 9. tomie serii Biblioteka Chirurga Onkologa. Profesorowie Tomasz Jastrzębski i Wojciech Polkowski, pionierzy techniki CRS + HIPEC w Polsce, wraz z zespołem współautorów, wysokiej klasy specjalistów, opisują najnowsze możliwości leczenia chorych z przerzutami nowotworu do otrzewnej.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z tą książką, zwłaszcza w dobie rozwoju medycyny personalizowanej, w której metody leczenia są dedykowane każdemu pacjentowi choremu na nowotwór — nawet temu, dla którego jeszcze niedawno medycyna nie miała żadnych propozycji leczenia.

prof. dr hab. n med. Arkadiusz Jeziorski

Książkę można kupić w Internetowej księgarni medycznej Medbook.com.pl

podręcznik - Kompendium radioterapii onkologicznej

Kompendium radioterapii onkologicznej po polsku

11.01.2018

Właśnie ukazała się polskojęzyczna książka o radioterapii onkologicznej. W tłumaczenie oraz opracowanie tej niezwykle potrzebnej pozycji zaangażowało się kilka centrów onkologii z całej Polski, w tym lekarze z krakowskiego Centrum Radioterapii Amethyst. Patronem wydawnictwa jest Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej.

Wspomniane wydawnictwo to „Kompendium radioterapii onkologicznej” – polskojęzyczne tłumaczenie książki „Pocket Guide to Radiation Oncology” Daniela D. Chamberlaina, Jamesa B. Yu oraz Roya H. Deckera wraz z komentarzami. W opracowaniu polskiej wersji językowej uczestniczyli specjaliści z centów onkologii w Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Opolu, w tym zespół lekarzy Centrum Radioterapii Amethyst pod kierownictwem dra Hetnała.

Kompendium zawiera szczegółową analizę poszczególnych aspektów radioterapii nowotworów złośliwych: od literatury medycznej odnośnie danego tematu przez zalecenia dotyczące leczenia, aspekty techniczne (np. symulację ułożenia pacjenta, specyfikację dawki, konturowanie obszarów tarczowych, planowanie leczenia) po obserwację pacjenta po leczeniu. Uzupełnieniem są opisy wybranych badań klinicznych.

Patronat naukowy nad wydawnictwem objął prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej i dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu Oddziału w Gliwicach. Tak pisze on o tej pozycji: „Niezwykle potrzebna dla polskiego radioonkologa pozycja wydawnicza. Po pierwsze, polskie tłumaczenie. Po drugie, aktualne kompendium wiedzy na temat współczesnej radioterapii nowotworów złośliwych. Po trzecie, prosty, czytelny i powtarzalny układ wszystkich rozdziałów ułatwiający zapamiętywanie i przypominanie istotnych informacji. Polecam bardzo”.

Książka wydano we współpracy z firmą Elekta, dostawcą najnowocześniejszego, najbardziej zaawansowanego sprzętu do radioterapii na świecie.

Obserwuj Onkonet na Facebooku

Preparat Nutridrink do leczenia żywieniowego firmy Nutricia

preparat do leczenia żywieniowego Nutridrink firmy Nutricia