main banner
Serwis onkologiczny
dla pacjentów i lekarzy

Aktualności i wydarzenia

logo American Association for Cancer Research

Biopsja płynna (Liquid Biopsy) pozwala przewidzieć odpowiedź na leczenie inhibitorami szlaków immunologicznych

10.11.2017

Badanie wykazało, że zmiana ilości krążącego DNA z komórek nowotworowych jest związana z przewidywalnymi wynikami leczenia. Autorzy wskazują także, że biopsja płynna jest korzystniejszą formą diagnostyki.

logo American Society for Radiation Oncology

Ocena obecności krążących we krwi komórek nowotworowych pozwala przewidzieć wyniki leczenia i wznowę miejscową raka płuca

02.11.2017

Możliwość oceny komórek nowotworowych niedrobnokomórkowego raka płuca we krwi pacjenta pozwala na bardziej spersonalizowane leczenie, zaplanowane pod kątem jak największej skuteczności terapii.

rysik MasSpec

Rysik MasSpec krokiem naprzód w chirurgii nowotworów?

20.10.2017

Zespół naukowców Uniwersytetu w Teksasie skonstruował urządzenie wykrywające nowotwór podczas operacji chirurgicznej w ciągu około 10 sekund, czyli 150 razy szybciej niż obecnie dostępne technologie.

aplikacja dermocheck

Dermocheck - aplikacja mobilna dotycząca profilaktyki czerniaka

02.10.2017

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej powstała pierwsza polska aplikacja mobilna dotycząca profilaktyki czerniaka Dermocheck. Pozwala ona przejść krok po kroku przez proces samobadania oraz wskazuje, co robić w przypadku, gdy niepokojąca zmiana skórna pojawi się na ciele.

logo termedia

Diagnoza stanu polskiej onkologii - wywiad z prof. Piotrem Rutkowskim

14.09.2017

Decydenci lubią mówić, że onkologia stanowi dla nich priorytet, ale nie widać tego w jej finansowaniu. Alokowanie środków na onkologię jest niezwykle niskie.

akcja lato bez czernika

Akcja "Lato bez Czerniaka"

6.07.2017

Akcja "Lato Bez Czerniaka" ma na celu wczesne wykrycie zmian przednowotworowych oraz udzielenie porad medycznych w zakresie dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Informacje o nowotworach

W tym dziale przedstawiamy Encyklopedię Nowotworów - obszerne artykuły omawiające wyczerpująco poszczególne typy i grupy nowotworów. Informacje o diagnostyce, klasyfikacji TNM nowotwórów oraz o metodach leczenia są na aktualizowane zgodnie z rozwojem wiedzy, standardów diagnostyki oraz metod leczenia.» przejdz do działu

Leczenie bólu nowotworowego

Jednym z objawów choroby, najbardziej dokuczliwym i obniżającym jakość życia w chorobie nowotworowej, jest ból. Dotyka on w różnym stopniu nawet 80% chorych. W arsenale leczenia bólu, w tym tego w chorobie nowotworowej, jest wiele skutecznych leków, których użycie może skutecznie go wyeliminować. Dlaczego więc bardzo często pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową skarżą się na ból?

» przejdz do artykułu

Leczenie żywieniowe

Leczenie żywieniowe jest nieodłączną częścią procesu leczniczego. Ma za zadanie poprawę bądź utrzymanie stanu odżywienia, wpływając tym samym na wyniki leczenia onkologicznego oraz na rokowania. Leczenie żywieniowe to nie tylko podawanie substancji odżywczych dożylnie u chorych wyniszczonych. Powinno ono dotyczyć wszystkich chorych, u których wystepują objawy niedożywnienia.

» przejdz do działu

Preparat FortiCare do leczenia żywieniowego firmy Nutricia

preparat do leczenia żywieniowego FortiCare firmy Nutricia

Metody leczenia nowotworów

Najczęstszymi metodami leczenia nowotwórów jest leczenie chirurgiczne oraz chemioterapia. Chemioterapia jest to metoda leczenia nowotworów złośliwych za pomocą leków cytotoksycznych (leków działających toksycznie na komórki nowotworowe). Leki cytostatyczne w ramach chemioterapii są stosowane jako samodzielna metoda leczenia lub w sposób skojarzony, szczególnie z metodami chirurgicznymi, radioterapią i hormonoterapią.

» Chemioterapia
» Leczenie chirurgiczne
» Leczenie systemowe
» Medycyna nuklearna
» Radioterapia
» Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii (ang. HIPEC)

Diagnostyka medyczna

Metody diagnostyczne w onkologii zaczynają się od tradycyjnego wywiadu lekarskiego, kończąc się na nowoczesnych metodach diagnostyki obrazowej wspomaganej komputerowo

» Badania radiologiczne (RTG)
» Ultrasonografia
» Badania fiberoskopowe
» Tomografia komputerowa (TK)
» Rezonans magnetyczny (MRI)
» Tomografia Emisyjna (PET-CT)
» Badania genetyczne, markery nowotworowe

Nowoczesna diagnostyka obrazowa

tomo

Profilaktyka onkologiczna

Profilaktyka onkologiczna to przede wszystkim badania pozwalające na wczesne wykrywanie zmian mogących być wstępem do choroby i których leczenie może zapobiec powstaniu nowotworu lub umożliwić skuteczne leczenie we wczesnej fazie jego rozwoju. Badania profilaktyczne powinny być wykonywane regularnie w określonych odstępach czasu. Znaczenie badań profilaktycznych wzrasta wraz z wiekiem.
» Profilaktyka czerniaka
» Profilaktyka raka piersi
» Badania genetyczne w profilaktyce raka piersi
» Profilaktyka raka szyjki macicy
» Profilaktyka raka jelita grubego
» Markery nowotworowe i ich znaczenie
» Wybrane markery nowotworowe


» przejdz do artykułu

Słownik terminów onkologicznych

Przygotowaliśmy dla Państwa słownik pojęć i terminów z zakresu onkologii, chirurgii onkologicznej, metod leczenia oraz wybranych pojęć ogólnomedycznych, tak by ułatwić Państwu poruszanie się w gąszczu specjalistycznej terminologii medycznej pojawiającej się w publikowanych na naszych stronach materiałach i artykułach.


» przejdz do słownika


HIPEC

Jest to procedura chirurgiczno-onkologiczna, za pomocą której można leczyć przerzuty nowotworów do otrzewnej. Polega na podawaniu w sposób ciągły, podgrzanego płynu do jamy otrzewnej. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury do płynu podaje się cytostatyk – lek przeciwnowotworowy. Działanie przeciwnowotworowe tego zabiegu polega na bezpośrednim uszkadzaniu komórek nowotworowych przez leki cytostatyczne oraz podwyższoną temperaturę. Dodatkowo oba te czynniki działają synergistycznie, wzajemnie wzmacniając swoje przeciwnowotworowe działanie. Podstawowym czynnikiem umożliwiającym wykonanie HIPEC jest wycięcie ogniska pierwotnego oraz wszystkich zmian w otrzewnej większych niż 5 mm.


» przejdz do artykułu

Informacja o ośrodkach onkologicznych

Chcąc ułatwić Państwu znalezienie ośrodka onkologicznego, szpitala z oddziałem onkologicznym lub placówki świadczącej usługi diagnostyki pomocnej w wykrywaniu oraz leczeniu chorób nowotworowych przygotowaliśmy dla Państwa informator o ośrodkach onkologicznych.


» przejdz do informacji

Informacja o lekarzach specjalności onkologicznych

Przygotowaliśmy dla Państwa informator o lekarzach specjalności onkologicznych mając na celu ułatwienie Państwu znalezienie kontaktu do lekarza specjalisty z zakresu onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej oraz diagnostyki medycznej mającej zastosowanie w onkologii.


» przejdz do informacji

Onkonet

Rosnąca z każdym rokiem liczba zachorowań na nowotwory idzie w parze z coraz bardziej nowoczesnymi sposobami ich leczenia. Postęp w naukach medycznych dotyczących onkologii jest olbrzymi i wymaga od lekarzy stałego dokształcania się. Z drugiej strony, dzięki szerokiej informacji w mediach świadomość chorych i ich rodzin odnośnie diagnostyki i leczenia jest coraz większa i wymusza zmianę w kontaktach pomiędzy pacjentem a lekarzem. Onkologia, chirurgia onkologiczna, chemioterapia, radioterapia, brachyterapia, rehabilitacja, leczenie paliatywne, psychoonkologia – to terminy, które dla chorego niosą konkretną informację. Coraz częściej pacjenci chcą znać nie tylko nazwę choroby i rokowanie, ale także sposoby jej leczenia, także te najnowsze, będące jeszcze w fazie badań, a nie tylko obowiązujące standardy.

Schematy leczenia takich nowotworów jak np. rak piersi, rak jelita grubego są związane ze stopniem zaawansowania (wielkość guza, przerzuty do węzłów chłonnych, przerzuty odległe) i stanowią określony standard postępowania. Inne nowotwory, takie jak czerniak, rak przełyku, rak żołądka, rak nerki są leczone chirurgicznie, zaś chemioterapia czy radioterapia stanowią leczenie uzupełniające (adjuwantowe) bądź są stosowane w celu zmniejszenia wielkości guza (chemioterapia indukcyjna, radioterapia indukcyjna) przed ewentualnym zabiegiem operacyjnym.

W części „Informacje o nowotworach” podane są informacje dotyczące poszczególnych typów i grup nowotworów, które na bieżąco są aktualizowane w zależności od dostępnych informacji o nowoczesnych sposobach ich diagnostyki i leczenia.

Jednym z ważniejszych zagadnień w chorobie nowotworowej jest leczenie bólu. Ból związany z rakiem może mieć różne podłoże i nasilenie. Dlatego ważne jest, aby rozpoznać jego przyczynę i wdrożyć jak najbardziej skuteczne leczenie. W części Leczenie bólu nowotworowego podane są podstawowe informacje o tym, jaka może być przyczyna bólu i jakie są różnice w jego skutecznym leczeniu. Czasami same leki przeciwbólowe nie wystarczają i należy sięgnąć po leki uzupełniające, takie jak przeciwzapalne czy działające na sferę psychiczną.

Na stronie Aktualności medyczne zamieszczane są informacje o nowoczesnych sposobach diagnostyki i leczenia raka, także wynikach aktualnych badań klinicznych. Zamieszczane tu będą także informacje z aktualnych spotkań, sympozjów, kongresów i szkoleń, skierowane zarówno do lekarzy jak i pacjentów. By ułatwić poruszanie się w gąszczu terminów medycznych informacje o nich przygotowano na stronach Słownik terminów onkologicznych i Najczęściej zadawane pytania.