onkonet.pl » dla pacjentów » leczenie żywieniowe
rozmiar czcionki:  A  A  A
main banner
reklama RadioON
Sposób wyszukiwania w Onkonet.pl jest identyczny
jak dla wyszukiwarki Google
poradnik o leczeniu zywieniowym


Leczenie żywieniowe w chorobie nowotworowej

Działanie kwasów omega-3 u chorych poddanych zabiegom z powodu nowotworów przewodu pokarmowego (Nowość)

W licznych badaniach wykazano, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 mają działanie immunomodulacyjne i przeciwzapalne, wpływając korzystnie na zmniejszenie niekorzystnych procesów zapalnych i powikłań związanych z leczeniem. » czytaj więcej


Utrzymanie odpowiedniej masy ciała po zdiagnozowaniu nowotworu przewodu pokarmowego jest związane z lepszym rokowaniem

Wiadomo z badań, że chorzy dobrze odżywieni mają lepsze czynniki rokownicze niż chorzy z cechami niedożywienia, zaś utrata masy ciała w okresie 1-go roku przed zabiegiem jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym. » czytaj więcej


Wspomaganie żywieniowe w chorobie nowotworowej: dlaczego, kiedy i jak

Wsparcie żywieniowe chorego w okresie przed, w trakcie i po leczeniu jest niezwykle ważne i korzystne dla chorego. Powinno być stosowane rutynowo i rozważane przez lekarzy zarówno na etapie diagnostyki jak i leczenia, a także w okresie rekonwalescencji. » czytaj więcej


Profilaktyczne działanie pokarmów bogatych w błonnik w prewencji raka jelita grubego

Pierwsze informacje dotyczące możliwego ochronnego działania błonnika na jelito grube w aspekcie powstawania raka tego narządu zostały opublikowane w 1971 roku ... » czytaj więcej


Żywienie immunomodulacyjne u chorych z rakiem trzustki

Żywienie immunomodulacyjne u chorych z rakiem trzustki wpływa korzystnie na lepsze wyniki leczenia i mniejszą ilość powikłań pooperacyjnych. Obecnie uważa się, że lepsze wyniki od samej suplementacji białkowo-kalorycznej uzyskuje się po zastosowaniu żywienia z immunomodulacją. » czytaj więcej


Połykanie – prosta czynność, bez której nie ma dobrej jakości życia

Każde przyjmowanie i trawienie posiłków zaczyna się od ich połknięcia. Nikt specjalnie nie zwraca uwagi na tą teoretycznie banalną czynność, będącą początkiem podróży substancji odżywczych przez przewód pokarmowy, która jest dla nas tak naturalna, że aż…niezauważalna. Dopiero gdy mechanizm ten przestaje prawidłowo funkcjonować, dostrzegamy jak olbrzymie problemy są z tym związne i jak bardzo obniżają one jakość życia. » czytaj więcej


Prognostyczny Indeks Żywieniowy (PNI) – narzędzie do oceny wpływu odżywienia na wyniki leczenia w raku żołądka

Poziom albumin jest używany jako element t.zw. prognostycznego indeksu żywieniowego PNI. W badaniu oceniającym wpływ wartości indeksu PNI wykazano, że wysoki indeks wpływa korzystnie na długość przeżycia chorych i jest niezależnym statystycznie parametrem, podobnie jak wielkość guza i stan regionalnych węzłów chłonnych. » czytaj więcej


Rola makro- i mikroelementów w diecie

Makro- i mikroelementy są to związki niezbędne do zapewnienia prawidłowego rozwoju, wzrostu i innych funkcji życiowych organizmu człowieka. Muszą one być stale dostarczane i to prawie wyłącznie w pożywieniu, jako że komórka nie ma zdolności ich syntetyzowania nawet na potrzeby własne. » czytaj więcej


Korzyści z leczenia żywieniowego preparatami zawierającymi białko u chorych po zabiegach operacyjnych z powodu chorób przewodu pokarmowego

Pacjenci po dużych zabiegach operacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego przechodzą trudny i ciężki okres, na przebieg którego wpływ ma nie tylko rodzaj wykonanego zabiegu, ale także stopień odżywienia i ... . » czytaj więcej


Ocena stopnia odżywienia – jak to zrobić?

Liczne badania kliniczne wykazały, że odpowiednio wcześnie rozpoczęte leczenie żywieniowe pozwala na poprawienie stanu odżywienia i lepsze przygotowanie chorego do obciążającego organizm procesu leczenia onkologicznego. Wskazaniem do takiego postępowania jest ocena stopnia odżywienia. » czytaj więcej


Wpływ niedożywienia na częstość i ciężkość powikłań pooperacyjnych

Ocena stopnia niedożywienia u chorych, u których planowany jest zabieg operacyjny, jest bardzo ważna ze względu na stopień ryzyka wystąpienia powikłań w okresie pooperacyjnym. Jest on większy u tych chorych, u których stwierdzono niedożywienie białkowo-kaloryczne. » czytaj więcej


Przepisy na odżywcze dania dla chorych onkologicznie

Żywienie w aspekcie przygotowania organizmu do leczenia onkologicznego lub powrotu do stanu sprzed leczenia wymaga niejednokrotnie wspomożenia specjalistycznymi produktami przemysłowymi. Żywienie z wykorzystaniem tych preparatów można urozmaicić sobie w różny sposób ... » czytaj więcej


Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego pod kątem żywieniowym

Prawidłowy stan odżywienia jest niezwykle ważny w procesie chirurgicznego leczenia choroby nowotworowej. Do najważniejszych korzyści wynikających z dobrego odżywienia pacjenta należą m.in: wspomaganie gojenia się ran pooperacyjnych, zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań związanych z zabiegiem ... » czytaj więcej


Białko i jego rola w terapii chorego

Białka, obok tłuszczów i węglowodanów należą do podstawowych składników diety każdego człowieka, zarówno chorego jak i w pełni zdrowia. Cząsteczkę białka budują m.in. węgiel, tlen, wodór, azot i siarka. Podstawowym elementem budującym cząsteczkę białka jest aminokwas. Znanych jest 20 aminokwasów, wśród których osiem – t.zw. aminokwasy egzogenne - uznano za absolutnie niezbędne w diecie każdego człowieka. Nie mogą być one zastąpione innymi aminokwasami; nie mogą być również syntetyzowane w organizmie człowieka z innych aminokwasów. » czytaj więcej


Obniżony poziom albuminy

Do przyczyn niedożywienia zalicza się nieprawidłowe odżywianie się wynikające z trudności w przyjmowaniu pokarmów drogą naturalną (upośledzenie połykania w przypadku raka gardła i jamy ustnej, raka przełyku i wpustu żołądka), zaburzeń czynności przewodu pokarmowego wynikających z zamknięcia światła przez guz nowotworowy (np. rak jelita grubego) powodujących niedrożność i wymioty, utratę apetytu i zmniejszenie przyjmowania pokarmów pod względem ilościowym i kalorycznym (rak żołądka, stres związany ze świadomością choroby), a także zmiany metaboliczne wynikające z rozwoju nowotworu (wyniszczenie nowotworowe). O ile ostatnia przyczyna jest trudna do leczenia i związana z zaawansowaną chorobą nowotworową, o tyle niedożywienie wynikające z upośledzenia racjonalnego odżywiania się jest możliwe do leczenia. » czytaj więcej


Leczenie żywieniowe - wprowadzenie

Według definicji leczenie żywieniowe jest nieodłączną częścią procesu leczniczego, która ma za zadanie poprawę bądź utrzymanie stanu odżywienia, co ma bezpośredni wpływ na wyniki leczenia oraz związane z tym rokowanie. Chorzy z nowotworami przewodu pokarmowego wykazują w wielu przypadkach cechy niedożywienia, wynikające zarówno z zaawansowania choroby (niedrożność, biegunka, wymioty) jak i zmian metabolicznych spowodowanych stresem. Przyjmuje się, że niedożywienie można stwierdzić w przypadku utraty więcej niż 10% masy ciała w okresie ostatnich 3 miesięcy lub/i poziom albuminy jest niższy aniżeli 35 g/L. » czytaj więcejDodatkowe materiały dotyczące leczenia żywieniowego

Wpływ nowotworu na stan odżywienia

Wiele osób chorujących na nowotwory ma problemy z jedzeniem. Skarżą się na brak apetytu lub mają trudności ze spożywaniem posiłków, w związku z tym tracą na wadze i słabną. Część tych problemów jest skutkiem samej choroby, niektóre natomiast są efektem ubocznym chemio- i (lub) radioterapii. Dlaczego tak się dzieje? » więcej


Zalecenia żywieniowe dla chorych na nowotwory

W trakcie choroby – i nie dotyczy to tylko nowotworów – bardzo istotne jest prawidłowe żywienie, czyli dostarczenie odpowiedniej ilości energii i składników odżywczych w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Przekłada się to na dobry stan odżywienia, a co za tym idzie – lepszą reakcję na leczenie. Niestety, w czasie choroby nowotworowej dostarczenie odpowiedniej ilości składników pokarmowych bywa ogromnym problemem. » więcej


Leczenie żywieniowe jako czynnik wspomagający zasadniczy proces leczenia

Leczenie żywieniowe jest metodą wspomagania leczenia stosowaną m.in. chorobach nowotworowych. Celem leczenia żywieniowego jest dostarczenie organizmowi składników odżywczych jeśli chory nie jest w stanie przyjąć ich, spożywając tradycyjne posiłki. » więcej


Przygotowanie do leczenia nowotworu

Badania naukowe potwierdziły, że prawidłowy stan odżywienia pacjenta pozytywnie wpływa na wyniki leczenia nowotworów i zdecydowanie skraca czas pobytu w szpitalu. Dlatego najlepsze, co można zrobić przed rozpoczęciem terapii, to zadbać o pełnowartościowe odżywianie. Pozwoli to wzmocnić organizm i zmobilizować go do walki z chorobą. Jest to szczególnie ważne w przypadku obciążającego leczenia chemio- i radioterapią. » więcej


Zalecenia żywieniowe po zakończeniu leczenia

Po zakończeniu leczenia każdy pacjent chce jak najszybciej wrócić do spożywania tradycyjnych posiłków. Niestety, czasami jest to niemożliwe z powodu dysfagii (trudności z połykaniem) lub innych skutków ubocznych. Jest jednak kilka sposobów, które mogą ułatwić stopniowy powrót do tradycyjnego żywienia. » więcej» powrót na początek strony